Kệ tường xuất khẩu American Home Decor

Đạt tiêu chuẩn CARB-P2, điều kiện bắt buộc để bán tại Mỹ. Tiêu chuẩn này đảm bảo rằng việc sử dụng sản phẩm không có tác nhân gây ung thư. Vì các sản phẩm chất lượng kém không đạt tiêu chuẩn thì phát thải khí formandehyd. Kệ tường American Home Decor hiện đang được bán trên hơn 2000 siêu thị của HOME DEPOT USA.


Kệ tường xuất khẩu American Home Decor

[COMBO] Bộ 2 Kệ treo tường cạnh thẳng American Home Decor - màu trắng (XK USA, CARB-P2)
Bộ sản phẩm gồm 2 kệ thẳng American Home Decor màu trắng3 x kệ FS836 kích thước: H3.17 x D19.55...
778,000₫ 699,000₫
[COMBO] Bộ 3 Kệ treo tường cạnh thẳng American Home Decor - màu trắng (XK USA, CARB-P2)
Bộ sản phẩm gồm 3 kệ thẳng American Home Decor màu trắng3 x kệ FS824 kích thước: H3.17 x D19.55...
837,000₫ 759,000₫
[COMBO] Bộ 3 Kệ treo tường cạnh thẳng American Home Decor - màu trắng (XK USA, CARB-P2)
Bộ sản phẩm gồm 3 kệ thẳng American Home Decor màu trắng1 x kệ FS818 kích thước: H3.17 x D19.55 x...
887,000₫ 799,000₫
[COMBO] Bộ 3 Kệ treo tường cạnh thẳng American Home Decor | Dài 60cm | Phối trắng đen (XK USA, CARB-P2)
Bộ sản phẩm gồm 4 kệ thẳng American Home Decor màu trắng2 x Kệ FS824 kích thước: H3.17 x D19.55 x W60.32...
837,000₫ 753,000₫
[COMBO] Bộ 3 Kệ treo tường cạnh thẳng American Home Decor | Màu đen (XK USA, CARB-P2)
Bộ sản phẩm gồm:1 x Kệ FS818 kích thước: H3.17 x D19.55 x W45.08 cm màu đen1 x Kệ FS824 kích thước: H3.17...
887,000₫ 799,000₫
[COMBO] Bộ 4 Kệ treo tường cạnh thẳng American Home Decor - màu trắng (XK USA, CARB-P2)
Bộ sản phẩm gồm 4 kệ thẳng American Home Decor màu trắng4 x kệ FS824 kích thước: H3.17 x D19.55 x W60.32...
1,116,000₫ 999,000₫
[COMBO] Bộ 4 Kệ treo tường cạnh thẳng American Home Decor - màu trắng (XK USA, CARB-P2)
Bộ sản phẩm gồm 4 kệ thẳng American Home Decor màu trắng2 x kệ FS824 kích thước: H3.17 x D19.55 x W60.32...
1,336,000₫ 1,299,000₫
[COMBO] Bộ 5 Kệ treo tường cạnh thẳng American Home Decor - màu trắng (XK USA, CARB-P2)
Bộ sản phẩm gồm 5 kệ thẳng American Home Decor màu trắng5 x kệ FS836 kích thước: H3.17 x D19.55 x W90.17...
1,945,000₫ 1,799,000₫
[COMBO] Bộ 6 Kệ treo tường cạnh thẳng American Home Decor | Dài 45cm | Màu đen (XK USA, CARB-P2)
Bộ sản phẩm gồm:6 x Kệ FS818 kích thước: H3.17 x D19.55 x W45.08 cm màu đenKệ tường xuất khẩu thương hiệu...
1,314,000₫ 1,182,000₫
[MUA LẺ] Kệ treo tường hộp cạnh thẳng American Home Decor - Dark Cherry (XK USA, CARB-P2)
Kệ tường xuất khẩu thương hiệu American Home Decor hiện đang được bán tại hơn 2000 siêu thị HOME DEPOT...
219,000₫
[MUA LẺ] Kệ treo tường hộp cạnh thẳng American Home Decor - Màu đen (XK USA, CARB-P2)
Kệ tường xuất khẩu thương hiệu American Home Decor hiện đang được bán tại hơn 2000 siêu thị HOME DEPOT...
219,000₫
[MUA LẺ] Kệ treo tường hộp cạnh thẳng American Home Decor - White (XK USA, CARB-P2)
Kệ tường xuất khẩu thương hiệu American Home Decor hiện đang được bán tại hơn 2000 siêu thị HOME DEPOT...
219,000₫
[MUA LẺ] Kệ treo tường hộp góc American Home Decor (XK USA, CARB-P2)
Kệ tường xuất khẩu thương hiệu American Home Decor hiện đang được bán tại hơn 2000 siêu thị HOME DEPOT...
259,000₫
[MUA LẺ] Kệ treo tường thanh góc American Home Decor (XK USA, CARB-P2)
Kệ tường xuất khẩu thương hiệu American Home Decor hiện đang được bán tại hơn 2000 siêu thị HOME DEPOT...
129,000₫
params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium